Νέοι δωρεάν ήρωες: Βελ’Κοζ, Λούσιαν, Σάιον και άλλοι!

Εδώ σας έχουμε τους δωρεάν ήρωες της εβδομάδας

Platform
 
Genre
 
Publisher
 
Developer
 

Χαίρετε Επικαλεστές

bvbvvb

Εδώ σας έχουμε τους δωρεάν ήρωες της εβδομάδας:

1

2

3

Ελπίζουμε να σας δούμε σύντομα στις αρένες τις δικαιοσύνης.

Περισσότερα νέα για το League of Legends