Ημερομηνία κυκλοφορίας των Pokemon Brilliant Diamond και Pokemon Shining Pearl

Επιστροφή στο Sinnoh Region

Platform
 
Genre
 
Developer
 

Επιστροφή στο Sinnoh Region

H The Pokemon Company ανακοίνωσε πως οι Pokemon Brilliant Diamond και Pokemon Shining Pearl, αναμένεται να κυκλοφορήσουν στις 19 Νοεμβρίου για Nintendo Switch. Εκτός αυτού, την ημερομηνία κυκλοφορίας τους θα γίνει διαθέσιμο και το Double Pack, που θα περιλαμβάνει και τις δυο εκδόσεις. Παρακάτω, μπορείτε να διαβάσετε ένα overview των Pokemon Brilliant Diamond και Pokemon Shining Pearl:

Pokemon Brilliant Diamond and Pokemon Shining Pearl are faithful remakes of Pokemon Diamond Version and Pokemon Pearl Version, which were released on the Nintendo DS system in 2006. Whether or not players have explored the Sinnoh region before, they can look forward to this great adventure, reborn on Nintendo Switch. The original story has been faithfully reproduced, and various game functions have been colorfully revitalized. Trainers can expect an adventure through the Sinnoh region that feels both nostalgic and fresh.

The Pokemon featured in the newly released package designs of Pokemon Brilliant Diamond and Pokemon Shining Pearl are the Legendary Pokemon Dialga and Palkia. Trainers will be able to discover the mysterious connection between Dialga or Palkia and the Sinnoh region during their adventures.