Νέοι δωρεάν ήρωες: Βάρδος, Τζέις, Νίνταλι και άλλοι!

Εδώ σας έχουμε τους δωρεάν ήρωες της εβδομάδας

Platform
 
Genre
 
Publisher
 
Developer
 

Χαίρετε Επικαλεστές

flurglelur

Εδώ σας έχουμε τους δωρεάν ήρωες της εβδομάδας:

free-25-5

Ελπίζουμε να σας δούμε σύντομα στις αρένες τις δικαιοσύνης.

[leagueoflegends.com]

Περισσότερα νέα για το League of Legends