Καινούρια Skins για Fiddlesticks, Jayce, Zilean, Ziggs

Καινούρια skins στο PBE του League of Legends.

Platform
 
Genre
 
Publisher
 
Developer
 

Καινούρια skins στο PBE του League of Legends.

Risen Fiddlesticks(1350 RP)

fiddleturn

Forsaken Jayce(1350 RP)

jaycegunturn

Blood Moon Zilean(975 RP)

zileanturn

Master Arcanist Ziggs(1350 RP)

ziggsturn

Περισσότερα νέα για το League of Legends