Νέοι δωρεάν ήρωες: Καλίστα, Μπράουμ, Ζιν Ζάο και άλλοι!

Εδώ σας έχουμε τους δωρεάν ήρωες της εβδομάδας

Platform
 
Genre
 
Publisher
 
Developer
 

Χαίρετε Επικαλεστές

7524

Εδώ σας έχουμε τους δωρεάν ήρωες της εβδομάδας:

11

22

32

Ελπίζουμε να σας δούμε σύντομα στις αρένες τις δικαιοσύνης.

Περισσότερα νέα για το League of Legends