Μπραντ, η Φωτιά των Πνευμάτων που δεν σβήνει ποτέ

Επικοινωνεί με τον κόσμο των πνευμάτων. Ζητά απόλυτη και αξεπέραστη δύναμη

Platform
 
Genre
 
Publisher
 
Developer
 

spiritfire_brand_1920x1080

Επικοινωνεί με τον κόσμο των πνευμάτων. Ζητά απόλυτη και αξεπέραστη δύναμη. Καλεί τα πνεύματα. Και αυτά του απαντούν. Βάλε φωτιά. Τρέφουν την οργή του. Βάλε φωτιά. Ακονίζουν την οργή του. Βάλε φωτιά. Υποτάσσεται στη φωτιά. Βάλε φωτιά. Υποτάσσεται στη φλόγα. Βάλε φωτιά. Τα πνεύματα απαιτούν θυσίες. Βάλε φωτιά. Βάλε φωτιά σε όλον τον κόσμο.

Υπακούει.

Επικαλεστείτε τη δύναμη του Μπραντ, η Φωτιά των Πνευμάτων. Διαθέσιμος τώρα στο κατάστημα του League με 975 RP έως τις 27 Οκτωβρίου στις 08:59 (μετά η τιμή θα γίνει 1350 RP).

[leagueoflegends.com]

Περισσότερα νέα για το League of Legends