Υποστήριξη αριστερόχειρων στο Gaming

Τα αριστερόχειρα άτομα αγνοούνται συχνά από Game & Gear Designers. Αυτό πρέπει να σταματήσει.

Τα αριστερόχειρα άτομα αγνοούνται συχνά από Game & Gear Designers. Αυτό πρέπει να σταματήσει.

Οι αριστερόχειρες έχουν αντίστοιχη επιθυμία να παίζουν και να απολαμβάνουν παιχνίδια, γι’ αυτό δεν πρέπει να παραμελούνται.

Αυτό εδώ είναι ένα παράδειγμα Modding από έναν τέτοιο Gamer που απελπίστηκε με το Xbox 360 Controller του.

Mod

Βέβαια δεν ακολουθούν όλες οι εταιρίες αυτήν την πολιτική. Γνωστό παράδειγμα είναι τα αμφιδέξια και μόνο για αριστερόχειρες ποντίκια της Razer, καθώς και ένα Gamepad της.

Gamepad

Naga

Άλλο ένα παράδειγμα αμφιδέξιου χειριστηρίου είναι το Controller του Wii:

Wii Mote

Άλλη μία εταιρεία που μερίμνησε για ένα τέτοιο χειριστήριο είναι η Nintendo με το παλιό της Nintendo 64!

Nintendo 64

Άλλο ένα πράγμα που πρέπει να επισημανθεί είναι πως οι σχεδιαστές παιχνιδιών δεν μπορούν παρά μόνο αν πέσει η ποιότητα του παιχνιδιού που φαντάζονται, να σχεδιάσουν παιχνίδια για αριστερόχειρες. Το ίδιο ισχύει για Animators και Modellers.