Επιστημονική έρευνα απέδειξε ότι δεν θα επιβιώναμε από ένα Leap of Faith

Το Leap of Faith από το Assassin’s Creed φαίνεται αρκετά ¨μη¨ ρεαλιστικό…

Το Leap of Faith από το Assassin’s Creed φαίνεται αρκετά ¨μη¨ ρεαλιστικό…

leap_of_faith

Οι φανατικοί της σειράς Assassin’s Creed, σίγουρα θα γνωρίζουν το περίφημο leap of faith. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο τίτλο, το leap of faith, αλλά και το hidden blade αποτελούν τις δύο κορυφώσεις της σειράς. Το leap of faith πρόκειται για ένα άλμα μεγάλων διαστάσεων, το οποίο μπορούν να πραγματοποιήσουν οι ασσασσίνοι φίλοι μας (για όσους δεν γνωρίζουν).

Το τμήμα της Φυσικής του University of Leicester που πραγματοποιεί ένα project, με ονομασια ¨Βουτιά στα άχυρα¨, ήρθε στο συμπέρασμα ότι λόγω της πτώσης, αλλά και του υψομέτρου, δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί κάποιο leap of faith. Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα της έρευνας, η μόνη περίπτωση για την επιβίωση ενός ατόμου, είναι να απέχει το άτομο περίπου 12.5 μέτρα απόσταση από τα άχυρα.

Ηθικό Δίδαγμα: Μην το δοκιμάσετε στο σπίτι!