Εξερεύνηση Αρχών Σχεδίασης Συμπεριφοράς παικτών

Δεν υπάρχει κάποια μαγική λύση που να αντιμετωπίζει τις αρνητικές συμπεριφορές στα online παιχνίδια

Platform
 
Genre
 
Publisher
 
Developer
 

Δεν υπάρχει κάποια μαγική λύση που να αντιμετωπίζει τις αρνητικές συμπεριφορές στα online παιχνίδια. Οι παίκτες είναι μια ανομοιογενής ομάδα και κάθε παίκτης έχει διαφορετικά κίνητρα και αντιδρά διαφορετικά σε διαφορετικές συνέπειες. Σχεδιάζουμε ποικίλα συστήματα, χρησιμοποιώντας τρεις βασικές φιλοσοφίες που βασίζονται στην αναμόρφωση, την τιμωρία και την ανταμοιβή.

kayle_0_base_0

Όταν είχε πρωτοεμφανιστεί το διαδίκτυο, οι παίκτες μπορεί να χρησιμοποιούσαν ρατσιστική ή ομοφοβική γλώσσα και δεν υπήρχε καμία επίπτωση, με αποτέλεσμα όχι απλώς να εμφανιστούν αποκλίνουσες συμπεριφορές, αλλά να αποτελούν και τον κανόνα. Στις περιπτώσεις αυτές, η απουσία αντίδρασης, όπως η σιωπή, αποτελεί ενίσχυση της συμπεριφοράς και, ως εκ τούτου, οι συμπεριφορές αυτές αυξάνονται σε συχνότητα και σοβαρότητα.

Η κοινότητα του League, όμως, έχει δείξει ότι η αλλαγή είναι εφικτή. Όταν υιοθετείται μια δομή, οι παίκτες συντάσσονται με αυτήν και οι online κοινωνίες ωριμάζουν σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα online παιχνίδια όπως το League. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι η κοινότητα απορρίπτει την ομοφοβική, ρατσιστική και σεξιστική γλώσσα. Τέτοιου είδους γλώσσα εμφανίζεται σε ποσοστό μικρότερο του 3% των παιχνιδιών παγκοσμίως και, όταν εμφανίζεται, αναφέρεται αμέσως από τους παίκτες και λαμβάνονται μέτρα. Διαπιστώνουμε συνεχώς ότι η πλειονότητα των παικτών του League αντιστέκεται στη λεκτική βία και ότι δεν ανήκει στην κοινότητά μας. Το πρόβλημα είναι ότι ορισμένοι παίκτες παίζουν εδώ και δεκαετίας, από τότε που αυτές οι υπερβολικά αρνητικές συμπεριφορές θεωρούνταν «αποδεκτές». Επομένως, τώρα προσπαθούμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος και πρέπει να αλλάξουμε τα πρότυπα και τις προσδοκίες μας. Σε αυτήν τη σειρά ιστολογίων δημιουργών, θα εξηγήσουμε αναλυτικά την προσέγγισή μας απέναντι σε αυτό το πρόβλημα και το πώς συνεργαστήκαμε με την κοινότητα, για να δημιουργήσουμε τα εργαλεία που θα θεσπίσουν την αλλαγή και θα δώσουν βήμα στην πλειονότητα των παικτών που απορρίπτει την αρνητική συμπεριφορά.

Ένα από τα πρώτα πράγματα που κάναμε ήταν να αποστασιοποιηθούμε από ορισμένες παραδοσιακές υποθέσεις γύρω από τα online παιχνίδια και την ανθρώπινη συμπεριφορά. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει κάποια μαγική λύση για το πρόβλημα. Δεν έχει να κάνει μόνο με τον αποκλεισμό αρνητικών παικτών (τιμωρία) και σίγουρα δεν έχει να κάνει μόνο με την ανταμοιβή θετικών παικτών (θετική επιβράβευση). Στο διαδίκτυο (και στην πραγματική ζωή) υπάρχει μια ανομοιογενής ομάδα παικτών και κάθε ομάδα παικτών έχει διαφορετικά κίνητρα και αντιδρά διαφορετικά σε διαφορετικές συνέπειες. Χρειαζόμαστε ένα ποικίλο φάσμα συστημάτων, για να αντιμετωπίσουμε στο σύνολό του το πρόβλημα της συμπεριφοράς των παικτών στις online κοινότητες.

Ως αποτέλεσμα των όσων έχουμε μάθει, σχεδιάζουμε τα συστήματα, τις λειτουργίες και τα προγράμματά μας επί τη βάσει τριών αξόνων: Αναμόρφωση, τιμωρία και ανταμοιβή.

Αναμόρφωση

Η αναμόρφωση είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς ποσοστό μικρότερο του 1% των παικτών εμφανίζει συνεχώς αρνητική συμπεριφορά, ώστε να επιβάλλεται οριστικός αποκλεισμός ή αποκλεισμός 14 ημερών, περιορισμός κατάταξης ή ακόμη και ένας απλός περιορισμός συνομιλίας. Περίπου το 95% των παικτών δεν θα αντιμετωπίσει ποτέ αυτές τις αυστηρές ποινές και δεν παρασύρεται σε αρνητική συμπεριφορά, παρά μόνο σπάνια σε μια άσχημη μέρα. Αλλά και πάλι χρειάζεται να έχουμε συστήματα που θα επιχειρούν με δυναμικό τρόπο να αναμορφώσουν ή να απομακρύνουν παίκτες με συστηματικά αρνητική συμπεριφορά, γιατί θα μπορούσαν να επηρεάσουν έναν δυσανάλογα μεγάλο αριθμό παιχνιδιών. Στην επόμενη δημοσίευσή μας στο ιστολόγιο, θα εστιάσουμε στα συστήματα αναμόρφωσης και γιατί ορισμένες φορές το μόνο που χρειάζονται οι παίκτες είναι μια αυστηρή ποινή, η οποία θα ενεργοποιήσει την ενδοσκόπηση και θα τους δείξει ότι ορισμένες συμπεριφορές δεν είναι ποτέ αποδεκτές στο League.

Τιμωρία

Για ορισμένους τύπους παικτών και συμπεριφορών, η επιβολή τιμωρίας είναι η καλύτερη μέθοδος για να επέλθει η αλλαγή. Ορισμένες εκ των τιμωριών που επιβάλουμε είναι οι περιορισμοί συνομιλίας και οι περιορισμοί κατάταξης, καθώς και το νέο LeaverBuster που μεταφέρει τους παίκτες σε ουρά χαμηλής προτεραιότητας, εάν είναι αδρανείς ή εγκαταλείπουν παιχνίδια συστηματικά. Επιπλέον, το σύστημα παρέχει στους παίκτες τακτικά και άμεσα σχόλια σχετικά με την αρνητική συμπεριφορά τους, κάθε φορά που προσπαθούν να επανέλθουν στο Φαράγγι. Στο ιστολόγιο σχετικά με την τιμωρία, θα εξηγήσουμε αναλυτικά το σκεπτικό σχεδίασης για ορισμένα από αυτά τα συστήματα τιμωρίας, καθώς και γιατί θεωρούμε ότι ιδέες όπως το Νησί των Καταδίκων (όπου αρνητικοί παίκτες αντιστοιχίζονται με αρνητικούς παίκτες) είναι χαμηλής ποιότητας σχεδίασης και τι έχουμε κάνει για τη βελτίωση αυτών των ιδεών.

Ανταμοιβή

Τέλος, ας μιλήσουμε για τις ανταμοιβές. Δεν αρκεί για μια κοινότητα απλώς να αναμορφώνει ή να τιμωρεί τις αρνητικές συμπεριφορές. Σε μια κοινωνία όπου οι προσδοκίες και οι κανόνες δεν αποτελούν πλέον τα πρότυπα που θέλουμε για τον εαυτό μας, πρέπει να εκπαιδεύσουμε εκ νέου τους παίκτες ως προς την έννοια της ευγενικής συμπεριφοράς. Για να γίνει αυτό, πρέπει να προβάλλουμε τις θετικές συμπεριφορές και να εξυμνούμε τις θετικές συμπεριφορές πιο συχνά. Η προφανής απάντηση είναι πάντα «ας δώσουμε απλώς μια αμφίεση ή RP!» Ωστόσο, αν ο στόχος είναι να ενθαρρύνουμε πραγματικά τις θετικές συμπεριφορές, η έρευνα υποδηλώνει ότι η συνεχής χρήση αυτού που αποκαλούμε «εξωγενείς» (υλικές) ανταμοιβές δεν είναι η καλύτερη προσέγγιση. Θα εξετάσουμε πιο αναλυτικά σε επόμενη ανάρτηση τα συστήματα ανταμοιβής και το πώς θα θέλαμε να προβάλλουμε τη θετική συμπεριφορά μέσα στο 2015, καθώς και γιατί έχει πάντα αξία για τους παίκτες να έχουν καλή συμπεριφορά.

Ο σχεδιασμός μας σχετικά με τις ανταμοιβές πρέπει να έχει πολλές εκφάνσεις και να συμπεριλαμβάνει εξωγενείς και εγγενείς επιλογές (διαφορετικούς τύπους ανταμοιβών για διαφορετικά άτομα). Για παράδειγμα, αυτήν τη στιγμή σκεφτόμαστε ότι, κατά τη διάρκεια ενός έτους, θα θεσπίσουμε μικρές ανταμοιβές κάθε λίγους μήνες, όπως η πρόσφατη αύξηση ΠΕ για θετικό παιχνίδι. Μία ή δύο φορές το χρόνο, θα μπορείτε να κερδίσετε μια πιο ουσιαστική ανταμοιβή, όπως το Εικονίδιο Επικαλεστή Αη-Βαρόνος. Εν τέλει, στόχος μας είναι να προβάλλουμε τη θετική συμπεριφορά και το πόσο καταπληκτική είναι όντως η κοινότητα και όχι να δωροδοκήσουμε ή να εξαγοράσουμε παίκτες με αρνητική συμπεριφορά.

Προτού κλείσουμε, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε ακόμα μία φορά που μας δείχνετε πώς θέλετε να είναι η κοινότητα, χρησιμοποιώντας τις αναφορές και τιμώντας τους θετικούς συμπαίκτες σας. Ήταν απλώς μια εισαγωγή στη φιλοσοφία μας σχετικά με τη σχεδίαση για τη Συμπεριφορά παικτών σε αυτό το ιστολόγιο. Θα υπεισέλθουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με συγκεκριμένες εφαρμογές σε μελλοντικές αναρτήσεις.

Θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε, να συγκεκριμενοποιούμε και να δημιουργούμε νέα συστήματα έχοντας κατά νου αυτούς τους τρεις πυλώνες. Τα λέμε στο πεδίο της μάχης.

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορεί η επιστήμη να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά των παικτών online, μπορείτε να δείτε την ομιλία του Lyte στην GDC το 2013: gdcvault.com.

[leagueoflegends.com]

Περισσότερα νέα για το League of Legends