Γιατί να επιλέξω Αμερικάνικο πρόγραμμα σπουδών στο New York College;

Το New York College προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης πρώτου τίτλου σπουδών (Bachelor) από το Empire State College – State University of New York, ένα από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημιακού συστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών.

10/02/2016

Το New York College προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης πρώτου τίτλου σπουδών (Bachelor) από το Empire State College – State University of New York, ένα από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημιακού συστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Το κύρος, η αξιοπιστία και η ποιότητα σπουδών που συνεπάγεται η απόκτηση πτυχίου από το State University of New York, αποτελούν διαβατήριο των αποφοίτων για την παγκόσμια αγορά εργασίας.

new york college

 

Γιατί όμως να επιλέξουν οι υποψήφιοι το αμερικάνικο πρόγραμμα σπουδών;

Η Αμερικανική εκπαίδευση εξακολουθεί να χαίρει ιδιαίτερης αποδοχής και φήμης σε όλο τον κόσμο, σε Ελλάδα και Ευρώπη, στις νέες χώρες της ΕΕ, σε Ρωσία, Ασία, και Τουρκία. Τα αμερικανικά πανεπιστήμια κυριαρχούν σταθερά στις λίστες παγκόσμιας κατάταξης, αποδεικνύοντας έτσι ότι η ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών είναι αναγνωρισμένη σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που εξηγούν την υπεροχή της τριτοβάθμιας αμερικανικής εκπαίδευσης.

Ευρύ γνωστικό αντικείμενο

Καταρχήν, το πρόγραμμα σπουδών είναι εξαιρετικά πλούσιο σε γνωστικά αντικείμενα δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους φοιτητές, παράλληλα με την εμβάθυνση στο αντικείμενο σπουδών τους, να αποκτήσουν γνώσεις σε άλλα πεδία (Γενική Παιδεία). Οι γνώσεις αυτές (σε πεδία όπως τέχνη, ιστορία, γλώσσα, επιστήμη) είναι σημαντικές για τους φοιτητές, καθώς η σύνδεση των σπουδών με την αποκλειστική γνώση συγκεκριμένου αντικειμένου δεν είναι πάντα το ζητούμενο στην σύγχρονη αγορά εργασίας. Επίσης, αυτή η εκπαιδευτική φιλοσοφία εντάσσει συνήθως τα μαθήματα Γενικής Παιδείας στην αρχή της φοίτησης, κάτι που επιτρέπει στους φοιτητές να μετακινήσουν χρονικά την απόφαση για επιλογή ειδικότητας. Αυτή η δυνατότητα χρονικής μετακίνησης της απόφασης είναι πολύ σημαντική για τους φοιτητές γιατί μπορούν να επιλέξουν τι θέλουν να σπουδάσουν όντας πιο ώριμοι και συνειδητοποιημένοι για να λάβουν τη σχετική απόφαση.

Ευελιξία και διαφάνεια

Επιπλέον, οι φοιτητές του New York College που σπουδάζουν στο αμερικανικό πρόγραμμα σπουδών έχουν μεγάλη ευελιξία στην επιλογή ωραρίου και αριθμού μαθημάτων, μπορούν συνεπώς να διαμορφώσουν το πρόγραμμά τους σύμφωνα με τις ατομικές τους ανάγκες και δυνατότητες και ανάλογα με το χρόνο (πχ. περιορισμοί από επαγγελματικές ή άλλες υποχρεώσεις) και τους πόρους που μπορούν να δεσμεύσουν. Παράλληλα, οι κανονισμοί του προγράμματος είναι απλοί και συνοψίζονται στα ακόλουθα: Ο τρόπος αξιολόγησης του ESC – State University of New York, είναι διαφανής, δίκαιος, και πρακτικός και συμπεριλαμβάνει εργασίες και διαγωνίσματα. Η βάση είναι το 70% (C-) και το άριστα το 100 (Α). Η κλίμακα μέσου όρου βαθμολογίας (GPA) είναι μεταξύ 1.0 (πολύ χαμηλό) έως 4.0 (άριστα). Για να εισαχθεί κάποιος/α φοιτητής/τρια στο τελευταίο έτος σπουδών του ESC – State University of New York πρέπει να έχει GPA ≥ 2.0. Για να συνεχίσει για μεταπτυχιακές σπουδές σε ένα καλό πανεπιστήμιο πρέπει να τελειώσει το πρώτο πτυχίο με GPA≥3.5. Σε κάθε μάθημα αναλογούν 3 credits (ακαδημαϊκές μονάδες), εκτός από τα μαθήματα του τελευταίου έτους στα οποία αναλογούν 4 credits. Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται συνολικά η ολοκλήρωση 124 αμερικανικών credits.

Πόροι

Οι φοιτητές του New York College εγγράφονται από το πρώτο έτος σπουδών στο ESC – State University of New York, γεγονός που τους δίνει πρόσβαση σε μία από τις μεγαλύτερες και πλέον ενημερωμένες διαθέσιμες ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες.

Εκπαιδευτική φιλοσοφία κοντά στην σύγχρονη αγορά εργασίας

Η σύνδεση των σπουδών με την αγορά εργασίας δεν είναι άμεση, ούτε αυτονόητη. Το εκπαιδευτικό σύστημα, το πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό και η κουλτούρα του εκπαιδευτικού φορέα, σε συνάρτηση με τα προσωπικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων και τις ιδιαιτερότητες της αγοράς, είναι μερικοί από τους σημαντικότερους παράγοντες που επιδρούν στην απασχολησιμότητα των νέων αποφοίτων. Ακαδημαϊκά προγράμματα όπως αυτά του State University of New York, τα οποία δίνουν έμφαση στην κριτική και δημιουργική σκέψη, περιλαμβάνουν μαθήματα αιχμής όπως καινοτομία, επιχειρηματικότητα, ξένες γλώσσες και νέες τεχνολογίες, επενδύουν στη διδασκαλία από ειδικούς οι οποίοι συνδυάζουν ακαδημαϊκή εμπειρία με γνώση της αγοράς, και παρέχονται από ένα εκπαιδευτικό οργανισμό που προάγει την πολυπολιτισμικότητα, είναι βέβαιο ότι παράγουν απόφοιτους με γνώσεις, δεξιότητες, φιλοδοξία και αυτοπεποίθηση για να διεκδικήσουν θέσεις της επιλογής τους στην παγκόσμια αγορά εργασίας.