Στον PBE το Visual Update του Maokai

To PBE αναβαθμίστηκε σήμερα με το Visual Update του Maokai

Platform
 
Genre
 
Publisher
 
Developer
 

To PBE αναβαθμίστηκε σήμερα με το Visual Update του Maokai

mao12

mao1

mao2

passive

[Face glow = passive charged]

qq

qensd

[Visual indicator for Q slow]

qqslow

w

wroot

[W’s root]

e2

maoe

maoult

rend

r3

charged

 

Charred Maokai

chare12

chare1

chare13

asdasda

Totemic Maokai

tptem1

toem3

totem3

totem1

Festive Maokai

xmas2

xmas1

03

mao4

rxmas

Haunted Maokai

haunted2

haunted3

haunted

dfadfa

qhaunt

w4

WWWww

rrrr

rrrr2

rrrr23

rGYU

Πείτε μας τις εντυπώσεις σας στα σχόλια!

Περισσότερα νέα για το League of Legends