Νέα μοντέλα male Draenei του World of Warcraft

Ο Chris Robinson, Art Director του World of Warcraft, μας δείχνει τα καινούργια μοντέλα των male Draenei. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε τα εξής: «Το αρχικό μοντέλο ήταν ένα από τα καλύτερα μοντέλα χαρακτήρων στο παιχνίδι, γι’αυτό δεν χρειάζονταν μεγάλη αλλαγή, αλλά με υψηλότερης ανάλυσης textures και περισσότερα πολύγωνα στη διάθεση μας για να δουλέψουμε, ήμασταν σε θέση να αυξάνουμε τη ποιότητα της απεικόνισης του χαρακτήρα αρκετά, καθώς και να βελτιώσουμε το πώς θα μεταφέρονται τα συναισθήματα μέσα από μια νέα τροποποιημένα animation.»

Platforms
 
Genre
 
Publisher
 
Developer
 

Ο Chris Robinson, Art Director του World of Warcraft, μας δείχνει τα καινούργια μοντέλα των male Draenei. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε τα εξής:

«Το αρχικό μοντέλο ήταν ένα από τα καλύτερα μοντέλα χαρακτήρων στο παιχνίδι, γι’αυτό δεν χρειάζονταν μεγάλη αλλαγή, αλλά με υψηλότερης ανάλυσης textures και περισσότερα πολύγωνα στη διάθεση μας για να δουλέψουμε, ήμασταν σε θέση να αυξάνουμε τη ποιότητα της απεικόνισης του χαρακτήρα αρκετά, καθώς και να βελτιώσουμε το πώς θα μεταφέρονται τα συναισθήματα μέσα από μια νέα τροποποιημένα animation.»

Περισσότερα νέα για το World of Warcraft