Νέοι δωρεάν ήρωες: Κέιλ, Σίβιρ, Τουίτς και άλλοι!

Χαίρετε Επικαλεστές   Εδώ σας έχουμε τους δωρεάν ήρωες της εβδομάδας:

Χαίρετε Επικαλεστές

j58vn2

 

Εδώ σας έχουμε τους δωρεάν ήρωες της εβδομάδας:

sivir

kayle

brand

ξαυψε

yasuo

pantheon

nocturne

lulu

leona