Ο Τρίνταμερ των Επτά Βασιλείων στη μάχη!

http://www.youtube.com/watch?v=9B4nL0yk5ZQ Ο Τρίνταμερ των Επτά Βασιλείων γεμίζει τον δρόμο της δύναμης, με τις πιο τρομακτικές ιστορίες γεμάτες από το αίμα των αντιπάλων του. Μία ιστορία λέει για το πώς στάθηκε μόνος στην ενέδρα σε μία στενή γέφυρα. Με την πράσινη και χρυσή πανοπλία να παίρνει φωτιά, η οργή του διέλυσε όλους τους αντίπαλους. Η ιστορία κυκλοφόρησε από τους τυχερούς που επιβίωσαν. Δεν είναι η λεπίδα που σε σκοτώνει, είναι το βάρος του δράκου που την καβαλάει. Διαλύστε τις εχθρικές γραμμές ώς Τρίνταμερ των Επτά Βασιλείων για 975 RP. Η αμφίεση θα είναι διαθέσιμη μόνο κατά την Γιορτή του Φεγγαριού.

Platform
 
Genre
 
Publisher
 
Developer
 

http://www.youtube.com/watch?v=9B4nL0yk5ZQ

Ο Τρίνταμερ των Επτά Βασιλείων γεμίζει τον δρόμο της δύναμης, με τις πιο τρομακτικές ιστορίες γεμάτες από το αίμα των αντιπάλων του.
Μία ιστορία λέει για το πώς στάθηκε μόνος στην ενέδρα σε μία στενή γέφυρα. Με την πράσινη και χρυσή πανοπλία να παίρνει φωτιά, η οργή του διέλυσε όλους τους αντίπαλους. Η ιστορία κυκλοφόρησε από τους τυχερούς που επιβίωσαν. Δεν είναι η λεπίδα που σε σκοτώνει, είναι το βάρος του δράκου που την καβαλάει.WKT_thumb

Διαλύστε τις εχθρικές γραμμές ώς Τρίνταμερ των Επτά Βασιλείων για 975 RP. Η αμφίεση θα είναι διαθέσιμη μόνο κατά την Γιορτή του Φεγγαριού.

Περισσότερα νέα για το League of Legends