Δωρεάν μεταφορές μεταξύ EUW και EUNE!

Δωρεάν μεταφορές μεταξύ EUW και EUNE!   Επικαλεστές, με χαρά ανακοινώνουμε μία περίοδο δωρεάν μεταφορών για τους παίκτες στους διακομιστές της Ευρώπης! Για δύο εβδομάδες από τις 13 έως τις 28 Ιανουαρίου 2014, εάν παίζετε σε διακομιστή που δεν είναι ο τοπικός σας, μπορείτε να μεταφερθείτε στον EUW ή EUNE δωρεάν. Κάντε μία νέα αρχή στο τοπικό σας περιβάλλον και ετοιμαστείτε για το ξεκίνημα της σεζόν 2014! Θυμηθείτε ότι η μεταφορά είναι one-way και ότι το κανονικό κόστος (2600 RP) ισχύει εάν θέλετε να επιστρέψετε.

Platform
 
Genre
 
Publisher
 
Developer
 

Δωρεάν μεταφορές μεταξύ EUW και EUNE!

Pulsfire Ezreal

 

Επικαλεστές,

με χαρά ανακοινώνουμε μία περίοδο δωρεάν μεταφορών για τους παίκτες στους διακομιστές της Ευρώπης!

Για δύο εβδομάδες από τις 13 έως τις 28 Ιανουαρίου 2014, εάν παίζετε σε διακομιστή που δεν είναι ο τοπικός σας, μπορείτε να μεταφερθείτε στον EUW ή EUNE δωρεάν. Κάντε μία νέα αρχή στο τοπικό σας περιβάλλον και ετοιμαστείτε για το ξεκίνημα της σεζόν 2014!

Θυμηθείτε ότι η μεταφορά είναι one-way και ότι το κανονικό κόστος (2600 RP) ισχύει εάν θέλετε να επιστρέψετε.

Περισσότερα νέα για το League of Legends