Ανεπίσημες αλλαγές στον PBE

Ένα νέο update έγινε στον PBE σέρβερ και είδαμε να προστέθηκαν 3 νεές αμφιέσεις στους ήρωες Diana,Tryndamere και Riven ας τις δούμε λοιπόν. Ένα νέο update έγινε στον PBE σέρβερ και είδαμε να προστέθηκαν 3 νεές αμφιέσεις στους ήρωες Diana,Tryndamere και Riven ας τις δούμε λοιπόν. Lunar Goddess Diana Warring Kingdoms Tryndamere Dragonblade Riven

Platform
 
Genre
 
Publisher
 
Developer
 

Ένα νέο update έγινε στον PBE σέρβερ και είδαμε να προστέθηκαν 3 νεές αμφιέσεις στους ήρωες Diana,Tryndamere και Riven ας τις δούμε λοιπόν.

PBE-UPDATE

Ένα νέο update έγινε στον PBE σέρβερ και είδαμε να προστέθηκαν 3 νεές αμφιέσεις στους ήρωες Diana,Tryndamere και Riven ας τις δούμε λοιπόν.

Lunar Goddess Diana

Warring Kingdoms Tryndamere

Dragonblade Riven

Περισσότερα νέα για το League of Legends