Ανταμοιβή αμφίεσης ματιών για την σεζόν 3

Αυτή θα είναι η αμφίεση ματιών που θα αποκτήσουν όσοι βρίσκονται στις βαθμίδες Αργυρή(Silver) Χρυσή(Gold) Πλατινένια(Platinum) Αδαμάντινη(Diamond) Διεκδικιτή(Challenger)  Όσοι βρίσκονται στην Μπρούντζινη(Bronze) βαθμίδα δεν θα αποκτήσουν την αμφίεση ματιών αλλά έχουν ακόμα χρόνο μέχρι το τέλος της σεζόν( 11/11/2013) να ανεβούν στην Αργυρή βαθμίδα και να αποκτήσουν την αμφίεση ματιών.

Platform
 
Genre
 
Publisher
 
Developer
 

image002

Αυτή θα είναι η αμφίεση ματιών που θα αποκτήσουν όσοι βρίσκονται στις βαθμίδες Αργυρή(Silver) Χρυσή(Gold) Πλατινένια(Platinum) Αδαμάντινη(Diamond) Διεκδικιτή(Challenger) 

Όσοι βρίσκονται στην Μπρούντζινη(Bronze) βαθμίδα δεν θα αποκτήσουν την αμφίεση ματιών αλλά έχουν ακόμα χρόνο μέχρι το τέλος της σεζόν( 11/11/2013) να ανεβούν στην Αργυρή βαθμίδα και να αποκτήσουν την αμφίεση ματιών.

image002

image002

Περισσότερα νέα για το League of Legends