Εκπτώσεις σε Ήρωες & Αμφιέσεις: 16 – 19 Αυγούστου

Εκπτώσεις σε Ήρωες & Αμφιέσεις: 16 – 19 Αυγούστου

Platform
 
Genre
 
Publisher
 
Developer
 

Champions sales:

  • Jayce 487 RP  • Wukong 440 RP

  • Blitzcrank 395 RP

Skins sales:

  • Death Blossom Elise 487 RP

  • Bandit Sivir 375 RP

  • Royal Guard Fiora 260 RP

 

 

Περισσότερα νέα για το League of Legends