Τον Αύγουστο ξεκινά το Summer of Arcade του Xbox

Η  Microsoft  ξεκινά  στις 7 Αυγούστου το Summer   of   Arcade   με  τους   πρώτους τίτλους να είναι τα Teenage Mutant Ninja Turtles  :   Out   of  the  Shadows,  Charlie Murder,  και   Brothers  :   A  Tale  of  Two Sons.  Όπως  γνωρίζουμε  θα  υπάρχει   1 προσφορά κάθε βδομάδα Δείτε το σχετικό βίντεο.

Η  Microsoft  ξεκινά  στις 7 Αυγούστου το Summer   of   Arcade   με  τους   πρώτους τίτλους να είναι τα Teenage Mutant Ninja Turtles  :   Out   of  the  Shadows,  Charlie Murder,  και   Brothers  :   A  Tale  of  Two Sons.  Όπως  γνωρίζουμε  θα  υπάρχει   1 προσφορά κάθε βδομάδα

Δείτε το σχετικό βίντεο.